Rukun Islam, Iman & Ihsan

Penerangan ringkas tentang Islam

Islam adalah agama monoteistik yang berasal dari Arab dan diajar bahawa hanya ada satu Tuhan, iaitu Allah. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir juga penutup para nabi dan rasul & menerima wahyu pertama dari Allah pada tahun 610 M melalui surah Al-Alaaq (96:1-5) di Mekah.

Wahyu pertama ini membuka jalan bagi Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu yang lain dari Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umatnya.

Ajaran ini dicatat dalam Al-Quran dan meliputi aspek-aspek iman dan amal, serta tanggungjawab terhadap sesama manusia.

Islam Iman dan Ihsan

Rukun Islam

Rukun Islam ada 5 perkara yang wajib diterima dan dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Rukun Islam terdiri daripada:

 1. Syahadah (Menyatakan kesaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasul Allah)
 2. Solat (Melakukan solat lima waktu sehari)
 3. Zakat (Memberikan zakat/sedekah kepada orang yang memerlukan)
 4. Puasa (Berpuasa pada bulan Ramadan)
 5. Haji (Jika berkemampuan, usahakan walaupun sekali seumur hidup)

Dalil rukun dalam Islam

Rukun Islam mempunyai dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran dan Hadis (perkataan dan tindakan Rasulullah SAW). Berikut adalah beberapa dalil rukun Islam:

 1. Syahadah: Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Ikhlas (112) yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan firman Allah dalam Surah Al-Ahzab (33) yang menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah.

 2. Solat: Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah (43) yang menyatakan bahwa sembahyang adalah wajib bagi setiap Muslim, dan juga hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa sembahyang adalah pembeda antara iman dan kufur.

 3. Zakat: Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah (43) yang menyatakan bahwa zakat adalah wajib bagi setiap Muslim yang memiliki harta, dan juga hadith Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa zakat adalah pembersih harta.

 4. Puasa: Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah (183) yang menyatakan bahwa puasa adalah wajib bagi setiap Muslim, dan juga hadith Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa puasa adalah penyekat syaitan.

 5. Haji: Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah (196) yang menyatakan bahwa haji adalah wajib bagi setiap Muslim yang mampu, dan juga hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa haji adalah ibadah yang paling mulia setelah iman.

Rukun Iman

Rukun Iman pula adalah 6 keyakinan dalam Islam yang wajib diterima oleh setiap Muslim. Rukun Iman terdiri daripada:

 1. Beriman kepada Allah (Keyakinan bahawa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa)
 2. Beriman kepada malaikat (Keyakinan bahawa ada makhluk Allah yang tidak nampak oleh manusia yang dipanggil malaikat)
 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah (Keyakinan bahawa Allah menurunkan kitab-kitabNya seperti Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur)
 4. Beriman kepada rasul-rasul Allah (Keyakinan bahawa Allah mengutus rasul-rasulNya untuk membawa risalah kepada manusia)
 5. Beriman kepada hari kiamat (Keyakinan bahawa akan ada kehidupan setelah mati dan akan ada kehidupan yang abadi pada hari kiamat)
 6. Beriman kepada Qada & Qadar (Keyakinan bahawa segala sesuatu yang berlaku adalah atas takdir dan kehendak Allah)

Dalil rukun Iman

Rukun Iman mempunyai dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran dan Hadith (perkataan dan tindakan Rasulullah SAW). Berikut adalah beberapa dalil Rukun Iman:

 1. Iman kepada Allah: Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Ikhlas (112) yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa.

 2. Iman kepada malaikat: Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah (285) yang menyatakan bahawa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak dapat dilihat oleh manusia.

 3. Iman kepada kitab-kitab Allah: Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah (285) yang menyatakan bahawa kitab-kitab Allah adalah petunjuk hidup bagi umat manusia.

 4. Iman kepada rasul-rasul Allah: Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab (33) yang menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah.

 5. Iman kepada Hari Kiamat: Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah (159) yang menyatakan bahawa hari kiamat adalah hakikat yang pasti dan wajib diterima.

 6. Iman kepada Qada’ & Qadar: Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Qamar (54:49) yang menyatakan bahawa segala sesuatu dalam alam semesta ditentukan oleh takdir Allah.

Tentang Ihsan

Ihsan adalah tahap tertinggi dalam Islam dan merupakan perkara penting dalam bab kerohanian umat Islam. Ihsan melibatkan pencapaian kita dalam melakukan ibadah kepada Allah dan melakukan kebajikan sesama manusia.

Dalil Ihsan dalam Islam adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dimana Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah memerintahkan kepadanya untuk berihsan (bertaqwa kepada Allah dan melakukan kebaikan).

Hadis ini menunjukkan bahawa Ihsan adalah tahap tertinggi dalam Islam dan melibatkan kehadiran diri sebenar diri dalam melakukan ibadah kepada Allah & sesama manusia.

Artikel berkaitan